Garp E-business plattform är inte startad

Det verkar som om Garp E-business plattform inte är startad på den adress du angivit

Serveradress : null
Serverport : 4444

Kontrollera att servern är startad och försök igen. Om servern finns på andra sidan av en
brandvägg är det viktigt att det går att kommunicera genom brandväggen.